Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 108
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 93
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 98
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 103
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 97
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 116
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 93
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 98
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 95
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 313