Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 260
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 234
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 220
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 246
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 229
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 251
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 217
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 225
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 252
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 665