Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 129
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 111
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 114
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 120
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 113
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 134
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 109
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 113
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 112
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 348