Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 151
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 129
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 132
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 143
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 131
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 152
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 126
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 134
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 130
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 394