Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 169
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 142
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 144
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 159
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 145
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 166
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 140
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 147
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 145
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 430