Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 64
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 61
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 63
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 66
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 60
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 66
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 61
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 56
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 61
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 215