Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 89
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 80
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 85
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 87
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 82
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 98
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 80
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 75
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 81
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 276