Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 56
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 52
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 52
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 57
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 51
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 59
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 51
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 48
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 54
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 171