Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 44
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 41
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 45
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 48
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 44
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 48
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 42
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 41
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 43
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 111