Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 117
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 98
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 104
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 108
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 102
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 122
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 98
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 102
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 101
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 332