Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 227
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 201
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 193
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 216
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 201
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 218
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 190
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 200
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 210
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 550