Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2016 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 78
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 70
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 74
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 75
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 72
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 78
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 70
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 65
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 70
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 249