Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2015 он

Дэд бүлгүүд

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 260
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 212
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 255
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 194
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 193
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 196
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 187
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 232
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 274
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 351