Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

2015 он

Үзүүлэх # 
Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Баланс нүүр Бичсэн Super User 480
Санхүүгийн байдлын тайлан Бичсэн Super User 385
Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан Бичсэн Super User 434
Мөнгөн гүйлгээний тайлан Бичсэн Super User 362
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Бичсэн Super User 357
Авлагын тайлан Бичсэн Super User 370
Өглөгийн тайлан Бичсэн Super User 364
Мөнгөн суурьт шалгах баланс Бичсэн Super User 440
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын тайлан Бичсэн Super User 464
Ажлын хүснэгт Бичсэн Super User 646