Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Номтой өглөө" номын уулзалт, хэлэлцүүлэг 7

"Номтой өглөө" номын уулзалт, хэлэлцүүлгийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст "Алибаба" группыг үндэслэгч ЖЭК МА-гийн амжилтын нууц номоор амжилттай зохион байгууллаа. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.