Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Ном бидний найз" номын хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын захирамж "Хүн болох багаасаа" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд "Ном бидний найз" номын хэлэлцүүлгийг 12-р сургуулийн Д. Олонбаяр багштай 2б ангийн 40 сурагч, 7 эцэг, эхчүүд хамрагдлаа. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.