Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Ном бидний найз"-номын хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

2019 оны 03 дугаар сарын 13-нд Аймгийн Засаг даргын захирамж "Хүн болох багаасаа" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд "Ном бидний найз"-номын хэлэлцүүлгийг 12-р сургуулийн Д. Оюунмаа багштай 2а ангийн 38 сурагч, 15 эцэг, эхчүүдийн дунд Монгол ардын үлгэр "Муур нохой хулгана гурав"-ын үлгэрээр зохион байгууллаа. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.