Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Явуулын үйлчилгээ"

2018 оны 11 дүгээр сарын 26-нд Аймгийн засаг даргын захирамж "Номтой нөхөрлөе" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Сэргэлэн сумын ард иргэд, хүүхэд залуусыг номтой нөхөрлүүлж Аймгийн төв номын сан явуулын үйлчилгээ үзүүлж сурагчдын дунд "Алтан хонх" тэмцээн, ард иргэд, төрийн албан хаагчдын дунд 30 номын хожил цэнгээнт нэвтрүүлэг амжилттай зохион байгууллаа.