Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Эртний судар бичиг"

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А146 тоот захирамж, "Номтой нөхөрлөе" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Төв номын сан нь "Монголын эртний судар бичиг"-ийг соёлын өвийг хадгалан хамгаалах зорилготой Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын 3 дугаар багийн иргэн Долгорын Адьяа гэдэг хүнээс худалдан авсан. Энэхүү эртний судар бичгийг судалгааны бүтээл хийж байгаа доктор, профессор, магистр болон эрдэмтэн багш нар хуулбар эхээс судалж танилцаж болно.