Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Цахим орчин" сургалт

Хүүхдийг цахим донтолт, цахим ертөнцөд хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэх үндэсний хэмжээнд өрнөж буй UNFRIEND аяны хүрээнд номын сангаар үйлчлүүлж буй хүүхдүүдэд "Цахим орчин" сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 50 хүүхэд оролцож ГБХЗХГ-ын мэргэжилтэн Б. Дөлгөөнтэй хамтран явууллаа. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.