Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Номтой өглөө" номын уулзалт хэлэлцүүлэг

2018 оны 11 сарын 7-ны "НОМТОЙ ӨГЛӨӨ" уулзалтад аймгийн Политехник коллежийн 60 гаруй оюутнууд оролцож "АМЬДРАЛААС УРГАСАН АМЖИЛТУУД" ном зохиолын талаар саналаа хуваалцаж номтой нөхөрлөх, эртэч зан үйлд нэгдсэнд талархал илэрхийлье. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.