Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Номтой өглөө" номын уулзалт хэлэлцүүлэг

"Номтой өглөө" номын хэлэцүүлэг маань үргэлжилсээр л... Энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр Барбара Коркоран "Бүсгүйн код" номоор хийлээ. Хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүст баярлалаа. Номын цагаан буян, эрдэм ухаан дэлгэрч байх болтугай.