Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Миний номын өргөө"

"НОМТОЙ НӨХӨРЛӨЕ" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 6 настай хүүхдүүдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх, сургуулийн өмнөх боловсрол олгох, зуны уншлага "НОМ ТОГЛООМЫН БАГЦ" хөтөлбөрт 10 хүүхэд хамрагдлаа. Хүүхэд , эцэг эхчүүд "МИНИЙ НОМЫН ӨРГӨӨ"-тэй танилцаж "Ном тоглоомын багц", "Та өөрөө багш", "Би чадна" гарын авлагыг хэрхэн ашиглах талаар эцэг эхчүүдэд сургалт, зааварчилгаа, хамрагдах хүүхэд бүрээс гарааны үнэлгээ авав. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.