Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

Зохиолч Ц. Оюунгэрэлтэй хийсэн уулзалт амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа.

Цаашдынх нь ажилд амжилт хүсье. Аймгийн Төв номын сан. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.