Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Миний номын өргөө" 5-р ээлж

2017 оны 5-р сарын 11-нд "Миний номын өргөө"-ний гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн 5-р ээлжийн хүүхдүүдийг элсүүлэн авч, нээлтээ амжилттай хийлээ.
Алиахан зангаараа хорвоог баясгасан
Алдрайхан зантай энхрийхэн хүүхдүүд минь
Инээд баяслаар дүүрэн яваарай
Эрдэм номоор баялаг яваарай.