Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"11-р сургууль явуулын үйлчилгээ"

Аймгийн төв номын сан нь "Номтой нөхөрлөе" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 11-р сургуульд "Явуулын үйлчилгээ"-г зохион байгуулж 6-9 ангийн хүүхдүүдийн дунд асуулт хариултын тэмцээн зохион байгууллаа. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.