Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Үндэсний бичиг үсгийн баяр"-ын хөтөлбөр