Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Баринтаг"

Судар, номонд баринтаг оёх аянд нэгдэцгээе.