Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл орон нутгийн хөгжилд"

"Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл орон нутгийн хөгжилд" сургалт амжилттай болж байна.