Номыг унших нь

Тэнгэрт нисэж, Дэлхийг тойрч, Далайд хөвөх мэт...

Мэдээ мэдээлэл

"Итгэмжлэл"

Дорнод Аймгийн Төв номын сан нь Монгол Улсын Ерөнхий Аудитороос 2015 оны Санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлж "Зөрчилгүй" гэсэн "Итгэмжлэл" авлаа.